+38(096)20-85-518
  • Facebook
  • Vkontakte

Курс польської з викладачами з Кракова

Od 1 marca Centrum Języków i Kultur Słowiańskich we współpracy z Stowarzyszeniem Pomocy Polakom na Wschodzie “Kresy” zaczyna projekt “Rozumiemy po polsku” w ramach którego  uczniowie naszego Centrum będą mieli  lekcje  on-line z najlepszymi  wykładowcami języka polskiego jako obcego w Krakowie.

 

З 1 березня Центр слов’янських мов та культур разом з Товариством допомоги полякам в Сході “Креси”  розпочинає новий проект “Розуміємо польською” в рамах которого наші учні будуть  вивчати  мову разом з найкращими викладачами із Кракова.  Також в рамах проекту заплановані навчальні візити, екскурсії, обміни.